Wat doet Fides?

Als adviseur biedt Fides Infra ondersteuning in een breed gebied van civieltechnische projecten, processen en het verkrijgen van opdrachten uit tenders. Hierbij richt Fides Infra zich vooral op aannemingsbedrijven en overige commerciële organisaties. 

Het verkrijgen van projecten begint bij aannemingsbedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Fides Infra helpt u bij het vergroten van uw kans op succes. Denk hierbij aan tendermanagement of het schrijven van een plan van aanpak of andere documenten bij EMVI en/of UAV-gc aanbestedingen. Met ervaring en creativiteit voorziet Fides Infra u van nieuwe inzichten om uw concurrent een stap voor te zijn. Met het uitbesteden van (delen van) uw inschrijving kunnen uw vaste medewerkers verder met hun eigenlijke werkzaamheden, zonder dat u uw personeelsbestand hoeft uit te breiden. Zo vult u op een flexibele en efficiënte wijze deze behoefte op hoog niveau in.

Als een project is verkregen, is Fides Infra in staat om ook hierbij uw zorg uit handen te nemen omtrent aansturing, kwaliteit, risicobeheersing, omgevingsmanagement en samenwerking met (onder-)aannemers. 

Naast deze projectmatig gerichte werkzaamheden helpt Fides Infra om uw organisatie te ontwikkelen op het gebied van kwaliteit, in de vorm van (tijdelijk) management of het coördineren en opstellen van kwaliteits- en beleidsdocumenten.

In de kolom hiernaast zijn de diensten genoemd die Fides Infra onder andere verzorgt.