Aanbestedingen

  • tendermanagement;
  • schrijven van plannen van aanpak, communicatieplannen e.d. (EMVI en UAV-gc);
  • aansturen van de ontwerpaspecten bij inschrijvingen.