Projecten

  • projectleiding van projecten in de plan-, ontwerp-, engineerings- en uitvoeringsfase;
  • implementeren en uitwerken van System Engineering bij ontwerpvraagstukken;
  • uitvoeren van risicobeheersing;
  • opstellen en invullen van omgevingsmanagement.