Wat is Fides Infra?

Fides Infra is de onderneming van waaruit ik, Fred Jeijsman, als adviseur actief ben in de civieltechnische markt op het gebied van aanbestedingen, projecten en organisatie. Mijn ervaring heb ik opgedaan bij ingenieursbureaus, aannemingsbedrijven en overheid. Aanvankelijk was ik vooral actief op technisch gebied als ontwerper, werkvoorbereider en constructeur. Later meer op procesmatig gebied in de rol van projectleider en bedrijfsleider van een ingenieursbureau. 

Met behulp van deze ervaring leg ik verbanden tussen proces en resultaat, tussen kwaliteit en winstgevendheid, tussen theoretische kennis en de praktische uitvoering. Dit leidt tot helderheid en een directe weg naar resultaat.

Het doel van Fides Infra is het op betrouwbare wijze invullen van vraagstukken voor partijen in de civieltechnische-/inframarkt door het leveren van diensten en kennis.

Voor de onderneming is de naam Fides Infra gekozen. Infra staat voor de wereld waarin Fides Infra actief is. Fides is latijn voor trouw/vertrouwen. Vertrouwen is cruciaal voor samenwerking. Vertrouwen dat een opdracht succesvol wordt ingevuld. Maar ook vertrouwen dat je als adviseur op een juiste manier omgaat met de door u gedeelde kennis.