Succesvolle samenwerking met Driebergse Weg- en Waterbouw

In het voorjaar van 2014 is de samenwerking tussen aannemer Driebergse Weg- en Waterbouw (DWW) en adviseur Fides Infra erg vruchtbaar gebleken. Binnen één week tijd zijn zowel het project ‘Bouwrijp maken Zuiderpark Sportcampus’ te Den Haag als ‘Groot onderhoud openbare ruimte’ te Houten gegund aan de ambitieuze infra-aannemer uit Driebergen. Voor beide projecten heeft DWW aan Fides Infra gevraagd om te adviseren en assisteren  bij de EMVI inschrijvingen. Fides Infra heeft voor beide inschrijvingen samen met DWW de uitvoeringswijze vastgesteld, het plan geschreven, de fasering in AutoCad weergegeven en de planning in MS Projects opgesteld.

 

Het plan Zuiderpark is als hoogste gewaardeerd vanwege het duidelijke en concrete plan van aanpak, met hierin de creatieve oplossingen om de bereikbaarheid van de omliggende sportvelden te garanderen. Ook de omgang met evenementen en ecologische risico’s is als positief ervaren. Bijgevoegd is een foto waarop de vervanging van een diepliggend riool plaatsvindt in het Zuiderpark-project.

 

Het plan voor Houten focust meer op de werkvolgorde, kwaliteitsborging en de omgang met de beperkte ruimte. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de veiligheid van fietsers en kinderen, met name met het oog op de aanwezige scholen.

 

De basis voor dit succes ligt in de constructief-kritische houding en commitment van beide partijen, de laagdrempelige en directe omgangsvormen en de kennis opgedaan bij vergelijkbare werken.


 • Herinrichting Bierkade en Scheepmakershaven

  Herinrichting Bierkade en Scheepmakershaven

  18.03.2014
  De Bierkade en de Scheepmakershaven zijn samen een belangrijke locatie in het centrum van de gemeente Oud Beijerland. Het is...
  Lees verder »
 • Woonrijp maken De Gaarden Noordoost te Den Haag

  Woonrijp maken De Gaarden Noordoost te Den Haag

  12.03.2014
  De openbare ruimte van de woonwijk De Gaarden Noordoost in de gemeente Den Haag is door Verheij Infra b.v. uit...
  Lees verder »
 • Plan van Aanpak Leerdam

  11.09.2013
  Van Kessel Wegenbouw b.v. uit Geldermalsen heeft Fides Infra gevraagd om een Plan van Aanpak te schrijven voor een rioolproject...
  Lees verder »
 • Expertiserapport

  27.06.2012
  In opdracht van een gerenommeerd advocatenkantoor heeft Fides Infra een expertiserapport opgesteld over de verschillen en overeenkomsten tussen een beeld-...
  Lees verder »
 • Inschrijving Kraaijeveld

  27.06.2012
  Aannemingsbedrijf Kraaijeveld b.v. uit Barendrecht heeft ingeschreven op een EMVI aanbesteding van een gemeentelijke overheid. Hierbij is Fides Infra gevraagd...
  Lees verder »